6 PERKARA JAMINAN SYORGA

Dari ‘Aisyah Ra, bahwa Nabi SAW bersabda : ”Enam perkara,tidaklah seorang muslim meninggal pada salah satu dari 6 perkara ini, melainkan dia mendapatkan hak jaminan atas Allah untuk memasukkannya kedalam syorga.
1. Seseorang keluar untuk berjihad, siapa yang meninggal karena mengharap wajah-Nya, maka hal itu merupakan jaminan atas Allah. Dan
2. Seseorang yang mengikuti jenazah, jika dia meninggal karena mengharap wajah-Nya, maka hal itu merupakan jaminan atas Allah. Dan
3. Seseorang yang berwudhuk dan membaguskan wudhuknya.
4. Kemudian pergi ke masjid untuk shalat jika dia meninggal karena mengharap wajah-Nya, maka hal itu merupakan jaminan atas Allah.
5. Dan, seseorang yang berada dalam rumahnya, tidak menggibah orang-orang muslim.
6. Tidak membangkitkan amarahnya, jika dia meninggal karena mencari wajah-Nya, maka hal itu merupakan jaminan atas Allah”.

Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW bersabda, “ Terimalah dariku 6 perkara dan ikutilah, niscaya aku akan menjamin syorga bagi kalian.
1. Jika salah seorang diantara kalian berkata janganlah berdusta niscaya aku akan menjamin syorga bagi kalian.
2. Jika berjanji, janganlah mengingkari.
3. Jika dipercaya, janganlah berkhianat.
4. Tundukkanlah pandangan mata.
5. Tahanlah tangan kalian, dan
6. Jagalah kemaluan kalian “ (HR. Abu Ya’la, Rijalnya shahih)
Dalam riwayat lain disebutkan, “Jaminlah bagiku 6 perkara, niscaya aku akan menjamin syorga bagi kalian :
1. Janganlah kalian saling menzalimi ketika membagi harta warisan.
2. Adililah manusia sebagaimana kalian mengadili diri sendiri.
3. Janganlah lari ketika memerangi musuh kalian.
4. Janganlah berlebih-lebihan dalam membagi harta rampasan.
5. Dan cegahlah orang yang berbuat zalim untuk.
6. Membela orang yang dizalimi.”
(HR. As-Suyuthy di dalam Al-Jami’Ash-Shaghir).
PENJELASAN:
I. Jihad ada 6 : – Dakwah atau ilmu pengetahuan
– Kezaliman / maksiat
– hawa nafsu
– Syetan
– Dengan harta
– dengan jiwa / perang
Jihad yang utama adalah nasehat kepada penguasa yang zalim.
II. Mengurus Jenazah
Pahala besar = 2 qirath (bagaikan 2 buah gunung besar).
Pahala hilang,disebabkan 4 hal : 1. Riya / tidak ikhlas mengurus jenazah
2. Disebut-sebut kebaikan / pertolongan diri
3. Sakiti hati keluarga / ahli warisnya
4. Membuka aib jenazah
III. Wudhuk ~ Bercusi itu separoh dari iman
Amalan penduduk syorga. Suci……..
IV. Shalat ke masjid / masjid / mushalla / surau berjamaah dan fastabiqul khairat.
V. Jangan ghibah
-. Apa itu ghibah
– ghibah yang boleh
– bahaya ghibah ada 10 ; 1. Sakit mati
2. berat siksa kubur
3. jauh dari syorga
4. putus hubungan dengan malaikat
5. dekat ke neraka
6. tidak berkah rezki
7. hilang seri wajah
8. rusak silaturrahmi
9.
10.
VI. Kendalikan amarah
Marah berasal dari syetan. Syetan berasal dari api. Api dipadamkan dengan air. Dalam Islam ada syari’at bersuci. Maka bila ingin mengendalikan amarah segeralah bersuci atau berwudhuk. Contoh kisah dimasa rasulullah SAW :
Adaseorang ibu marah kepada anaknya yang buang air kecil dipangkuan sahabt nabi, dengan kata-kata kasar, Rasul marah kepadanya.

Hati-hati terhadap ketenaran
Dari Abu Muhairiz, dia berkata : Aku menyertai Fudhalah bin Ubaid, sahabat rasul SAW, aku berkata kepadanya, berilah aku wasiat dan semoga Allah merahmatimu.
Dia berkata ; hapalkanlah dariku 3 perkara, niscaya Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengannya ;
1. Jika engkau mampu mengenali, dan tidak dikenali, maka lakukanlah
2. Jika engkau tidak mampu mendengar dan tidak perlu bicara
3. Jika engkau tidak perlu bicara, duduk , dan tidak perlu dipersilahkan duduk, maka lakukanlah !” (Diriwayatkan Ath-Tabrany, rijalnya tsiqat)

Agar Anak shaleh, Ajarkan 3 Berilah 2 sbb :
1. Cinta Allah dan Rasul diatas segalanya (pendidikan aqidah usia dini).
2. Cinta dan gemar baca Al-Qur’an (Al-Qur’an sumber ilmu pengetahuan penuntun keselamatan)
3. Cinta dan mentaati orang tua (akhlak mulia).
4. Berikan keteladanan.
5. Berikan rezeki yang halal dan baik.

Iklan
This entry was posted on November 25, 2011. Bookmark the permalink.